LGB63193.gif - 1293 Bytes


vlag-gb.gif In this example I've soldered a bridge rectifier directly on the powerpickups. The wires can be led through a hole under the axle, that you can find at some LGB cars. If there is no hole, drill one, or search for another entrance to the inside of the car. See to it that the wires don't touch the rolling axle.

Why I've soldered a bridge rectifier directly on the power pickups? In that case there is no electrical connection between the axles with power pickups.
stroomafnemer2.jpg - 11372 Bytes vlag-nl.gif In dit voorbeeld heb ik direct op de stroomafnemer een brugcel gesoldeerd. De draden kunnen door een gat onder de as de wagon in worden gevoerd. Sommige LGB-wagons hebben daar al een doorvoeropening. Anders zult u zelf een gat moeten boren. Doet u dit liver niet, dan zult u een andere opening moeten zoeken. Zorg ervoor dat de draden de draaiende as niet raken.

Waarom een brugcel direct op de stroomafnemers gesoldeerd? Dan bestaat er geen elektrische verbinding tussen de assen met stroomafnemers.

Questions/Vragen/Questions/Fragen/Preguntas: E-mail

Back/Terug