wisselkop.gif - 1035 Bytes


vlag-gb.gif You can improve the LGB track switch by bending a brass strip around the curved inner guiding rail. The thickness of the strip may vary.

But beware! A thick strip may be fine for smaller locos and for the Feldbahn locos, but it can be a problem for larger locos with 3 or more axes. So experiment with the thickness of the strip and choose a compromise.
wissel1.jpg - 10071 Bytes wissel2.jpg - 9698 Bytes wissel3.jpg - 9830 Bytes vlag-gb.gif If necessary, ad an extra piece of brass strip between de guiding rail and the bended strip.

vlag-nl.gif Zo nodig kun je een extra strip tussen de geleidingsrail en de gebogen strip klemmen.
vlag-nl.gif Je kunt de LGB-wissels verbeteren door langs de gebogen geleidingsrail een bronzen strip te buigen.

Maar let op! Een dikke strip kan misschien goed zijn voor kleine loks en voor de Feldbahnloks, de grote lokomotieven, met drie assen of meer, kunnen er problemen mee krijgen. Experimenteer dus met de dikte van de strip en kies een compromis.

Finally you can remove the screws at the bottom of the switch, add some conductive paste, like LGB 51010, and replace them. Others even solder thin, flexible wires onto the trackstrips, to ensure a better connection. (no picture yet/nog geen foto) Ten slotte kun je de schroefjes onderop de wissel losdraaien en met een beetje geleidingspasta, zoals LGB 51010, terugzetten. Anderen solderen zelfs dun, soepel draad aan de wisseltongen om een betere geleiding te waarborgen.

Questions/Vragen/Questions/Fragen/Preguntas: E-mail

Back/Terug