vlag-gb.gif The problem with Thiel switches, when used with LGB EPL switch drives and a supplementary EPL Switch, especially the older ones, type 1 (12010), is that the movement of the track pieces isn't enough to switch the supplementary switch properly. This can easily be adapted, but needs some attention.
vlag-nl.gif Het probleem met de wissels van Thiel, wanneer deze worden gebruikt met een LGB wisselaandrijving en een extra schakelaar, vooral de oude schakelaar, type 1 (12010), is dat de uitslag van de wisseltongen niet voldoende is om de schakelaar behoorlijk om te zetten. Dit kan vrij eenvoudig worden aangepast.
After carefully removing the protective cover on top of the connecting piece of the movable track pieces, remove the connecting piece by turning loose the screws at the bottom.
<--- 80.75 (80,75) mm --->

center piece/middendeel:
Ø 3.8 (3,8) mm
Nadat je voorzichtig het beschermkapje boven het verbindingsstukje tussen de wisseltongen hebt verwijderd, verwijder je het verbindingsstuk door de schoeven aan de onderkant los te draaien.
Cut the round center piece with a saw and make it 2 to 2.5 mm shorter. Prepare a piece of tube with an inner diameter of 4 mm.
<--- ± 78.5 (78,5) mm --->
Zaag het ronde middendeel door en maak dit onderdeel 2 à 2,5 mm korter. Neem een stukje holle buis met een binnendiameter van 4 mm.
Press the two pieces of the center part inside the tube together and insert the screws at the bottem. Now, while pressing the pieces together, drill vertically two holes (1 mm) throught the tube and the center pieces inside. Then stick a piece of 1 mm (brass) thread through the holes to secure the center pieces and bend the endings of the thread to secure these too.
Druk de twee helften van het middendeel in het stukje buis tegen elkaar en draai de schroeven van het middendeel aan de onderkant vast. Boor nu verticaal twee gaatjes (1 mm) door de buis en de stukken van het middendeel binnenin. Steek er een stukje (messing) draad van 1 mm door om de stukje te borgen. Buig de uiteinden van de messingdraad om om dit eveneens te borgen.
Put back the cover. Ready. Druk het beschermkapje terug op zijn plaats. Klaar.

Questions/Vragen/Questions/Fragen/Preguntas: E-mail

Back/Terug