Feldbahn.gif - 2326 Bytes


vlag-gb.gif A simple way to add light to your Field Railway loco and wagons, without drilling holes. vlag-gb.gif Lead the wires through the hole (it's already there!) you'll find at the place where you see them disapear at the picture. Then connect them to the powerleads inside the engine block

vlag-nl.gif Leid de draden door het gat (dat zit er al!) op de plek waarop je ze op de foto ziet verdwijnen. Verbind ze vervolgens met de aansluitingen in het aandrijfblok
vlag-gb.gif Glue the powerpickups over the hole in the bottom of the car

vlag-nl.gif Lijm de stroomafnemers op het gat in de bodem van de wagon
vlag-nl.gif Een eenvoudige manier om licht toe te voegen aan je Feldbahnloc en -wagons zonder gaten te boren.

Questions/Vragen/Questions/Fragen/Preguntas: E-mail

Back/Terug