fieldsound.gif - 1895 Bytes


sound01.jpg sound02.jpg sound03.jpg vlag-gb.gif The wheels of the wagon are a little bit smaller then the ones of the loco, so the chuffs will go a little too fast.

vlag-nl.gif De wielen van de wagon zijn iets kleiner dan die van de locomotief. Het stoomgeluid gaat dus iets te snel.

Questions/Vragen/Questions/Fragen/Preguntas: E-mail

Back/Terug